martedì 5 novembre 2019

BioMa
Jutranja poučna ekskurzija v WWF center BioMa v Miramaru in pomik do gojišč v Grljanu (24. septembra 2019)
 
Z obiskom centra BioMa so dijaki 3. razredov Z.L in U.Z. spoznali ekološke in biološke značilnosti obalnega morskega ekosistema, njegove posebnosti in izjemnosti. Obenem so bili seznanjeni tudi z značilnostmi zaščitenega morskega rezervata. Najprej so dobili nekaj bistvenih informacij o ekoloških dejavnikih, ki omogočajo obstoj živih organizmov v različnih predelih obalnega območja od supralitorala vse do najglobljih predelov Tržaškega zaliva. Nato so bili seznanjeni z vsemi pionirskimi, endemičnimi, značilnimi in invazivnimi vrstami, ki tukaj živijo in pripadajo najrazličnejšim taksonomskim skupinam.
Posebno pozornost sta vodički posvetili tudi zelo zaskrbljujočemu problemu sodobnega časa in sicer plastičnim odpadkom in mikroplastiki ter vplivom teh na življenje organizmov v morju in na obalah.


V drugem delu jutra so dijaki z barko obiskali gojišča klapavic pred Grljanom in spoznali, kako poteka delo upraviteljev teh gojišč. V živo so na obali s stereo mikroskopom opazovali tudi organizme, ki živijo skupaj s klapavicami v teh gojiščih in ugotavljali, da gre za res bogato biološko pestrost.