domenica 27 maggio 2007

SPOROČILO ZA GLEDALCA . . . povej svoje mnenje in želje
ARS-AEROGRAF delavnica - mentor Tatjana TAVČAR

Po uvodnem srečanju na liceju ''Prešeren'' so predstavitvene lekcije o AEROGRAFIJI potekale na liceju ''Slomšek'', praktični del pa je potekal v delavnici mentorice v Dolini. Udeleženci obeh licejev so najprej pripravili osnutke, potem izrezali maske, pripravili podlago in na koncu še pobarvali svoje male mojstrovine. Pri delu jim je ob Tatjani Tavčar sledila tudi prof. Jasna MERKù.
sabato 26 maggio 2007

DAN USTVARJALNOSTI - Sežana 11. maj 2007

Grafit je končan!


Murales nastaja


Priprava fotografske razstave


Dijaki sežanske srednje šole ‘’Srečko KOSOVEL’’ in nekateri dijaki z liceja Franceta PREŠERNA in liceja ''A.M. SLOMŠEK'' iz Trsta so ves dan ustvarjali.
Medšolsko srečanje, katerega duša je bil prof. Onič s sodelavci, se je pričelo v jutranjih urah z barvanjem velike slike na steni telovadnice, s pripravo fotografske razstave v šolski veži in se nadaljevalo ob zvokih glasbe, ob petju in plesu do noči. Ko je bil že mrak, smo si lahko ogledali tudi video o poteku lanskih del in projekcijo fotografskih posnetkov, ki so nastali med FOTO-turo po KRASU.

venerdì 25 maggio 2007

martedì 22 maggio 2007

PROJEKT COMENIUS - IN OUR HANDS - TS - 04. maj 2007


kri


opis :


Delavnico za odkrivanje kreativnega potenciala posameznika je vodil prof. Boris Grgič.

Dejavnosti so se udeležili švedski dijaki, ki so obiskali licej ''Prešeren'', njih mentorji ter dijaki 4. A razreda s profesorji tujega jezika.

Sprostitev, koncentracija, samokontrola in prenos ustvarjalnega zanosa v amorfno maso, ki se v oblikovalčevih rokah preobrazi in predstavi v novi sporočilni obliki. Slednja je realizacija zamisli in nagonske vneme posameznika.