lunedì 31 maggio 2021

KO ŠOLO OBIŠČEJO UGLEDNI GOSTJE


Ministrica Helena Jaklitsch 

na Državnem znanstvenem liceju -  

France Prešeren v Trstu

Tako piše Primorski dnevnik:

"je dopoldne nagovorila tamkajšnje dijake in profesorje. "Na vas je veliko poslanstvo. Vi ste tisti, ki boste nosili tradicijo, duhovno kulturo in kulturno bogastvo slovenskega naroda. To je velika odgovornost, a vaši predniki so to odgovornost prevzeli. Spomnimo se bazoviških junakov," je dejala ter pozvala dijake, naj zrejo v matično državo in jo tudi kritično ocenjujejo. Dijaki so ministrico sprejeli z glasbeno točko, zaigrali so slovensko in evropsko homno."

Po uradnih pozdravih je ministrica predstavila trideset letno pot NOVE SLOVENSKE DRŽAVE in odgovarjala na vprašanja dijakov.
Prvi razredi in: KRAJINA - slikanje na list, lepenko ali platno ...

Tri motivi za tri razredne skupine

VAJA 

OPAZUJTE, analizirajte motiv, barvne plasti, glavne silnice, prehod v glibino  ...  najprej skica na list, izberite podlago in povečajte motiv, narišite kar je najbližje in postopoma prehajajte v globino  ...   ko ste z risbo zadovoljni pripravite barve, izberite čopiče, lopatico, pripravite paleto  ...   začnite z barvanjem ozadja, kar je najdlje najprej - pezite na barvne prehode  ...  delajte postopoma . . .


Razlaga in prikaz postopka na šolski tabli ...

Izbran motiv: 

Kulturna dediščina

 Gradivo je pripravljeno in čaka, da ga naložimo. 

PRVI DEL:

 

 
DEKLETA IN ŽENE V PRETEKLOSTI
 
Martina Cavotta
Giulia Cosma
Sara Hlabian
Nina Pecorari 
 

 


 
KULTURNA DEDIŠČINA V BREGU
 
Čuk Eva
Felda Marko
Savron Aleš
 
 
 
 
 
POŠTNI ŽIGI IN PISMA

Yara Manasreh
Zarika Spetič 
 
KULTURNA DEDIŠČINA NA KRASU

Julija Cante
Margherita Stanissa
Veronika Skerlj
Mark Rebula
Luka Di Marcantonio
 

TEHNIČNO MALO DRUGAČE

 

Gradivo je v pripravi in čaka na izbiro.